BOSKOOP'S (KWEKERS)WOORDENBOEK
Dit woordenboek stond eerst op www.boskoop.tk, maar ik heb het gered uit de cache van Google,
de eigenaar kan zich melden... (Rick ?). Verder zullen we het proberen uit te breiden....!
de woorden staan op alfabetische volgorde

woord / uitdrukking betekenis
achter de kerk een overscheepplaats bij de gemeente toren
achter de loods noordzijde van een loods
achter de steilen een laad- en losplaats aan de Otweg ook wel stijle genoemd omdat de kade daar een zeer stijle kant heeft
achterdijkje overscheping langs het achterdijkje
akker, op de een plaats op de windakker
Alphense brug, over de de wind draait van west naar oost over de Alphense brug
andam ** afvalhoop van takken, meestal achter op de kwekerij
Armenland de naam van een kwekerij
Babsloot een brede sloot die van oost naar west liep vanaf de B.C.-straat (Achterkade)
balkan behoort tot de polder ten noordoosten van de gemeente Hazerswoude; veel boomkwekers hadden daar hun bedrijf
bed een vak van ± 3 voet breed van pad naar de slootkant vol geplant met plantjes, gescheiden door paden van 18 duim
bedding een bak op poten in een kweekkas van 1 meter breed en 30 cm hoog; deze bak is gevuld met een klein laagje turfmolm en wordt gebruikt om plantjes in te kweken
brede regel dit is een regel die als pad gebruikt wordt
bij van Bergen een overscheepplaats genaamd het Lege Slop
Biezen, de een weg in oost-Boskoop
Biezenweegje smalle weg van de Biezen naar het Reijerskoop, nu Rozenlaan
Biezentocht overscheepplaats vroeger voor vee, later voor bomen en planten
Boskoper, de een salonboot die van Boskoop naar Goude vice-versa voer
of jarenlang het wekelijkse krantje van Boskoop, waar ook kwekers in adverteerden ***
doos, de een W.C zonder watercloset, maar boven de sloot
draai, de een draaibrug die toegang verschaft tot een kwekerij of huis
droogloods een houten loods met openingen in de wanden
eenbreed een kwekerij met het pad aan de slootkant
gaiten (geiten) * leerlingen van de voormalige hogere school voor tuin- en landschapsarchitectuur, die bijna overal blaadjes en takjes van bomen en struiken plukten om deze te bestuderen
Ham, den een straat en tevens overscheping aan de oostzijde van de Gouwe
Harkes, pad van een smalle weg naar het Rietveld in de gemeente Hazerswoude
hij hangt te lillen * het is bijna lunchtijd (de klok slaat bijna 12 uur)
hoek, de einde van de Zijdeweg aan de westzijde
hoek, een een gedeelte van een kwekerij beplanten met dezelfde planten-varieteiten
hoofdeinde de rustplaats waar de draaibrug op rust als men er over loopt
Jaapjesland de naam van een kwekerij
Jodenland, het een kwekerij ten noorden van het Laag-Boskoop
kapbak twee kweekbakken met de hoge zijde tegen elkaar geplaatst. De hoge zijkanten zijn vervangen door een balk op palen
kashok een aan de kas gebouwde werkplaats waar het stek en de veredelingen gemaakt worden
kassies, bij plaats aan de achterkade (B.C.-straat) waar men de te verzenden planten verpakt en wel aflevert waarna deze worden doorverzonden
Klaassen, hotel een hotel-restaurant aan de oostzijde der Gouwe; hierbij was ook een koetshuis
kuilhoek een stuk grond vlakbij de loods, waar de voor de export bestemde planten opgekuild worden zodat deze in het verzend-seizoen snel in de pakloods gebracht kunnen worden
kweekbak een bak om planten in te kweken
kweekkas een kas waar de planten vermeerderd worden
Landbouw, de een café-restaurant aan de Zuidkade, thans Koninginneweg
Lansing, de een vaarsloot welke loopt vanaf het einde van het Reijerskoop bij de Bulkse brug naar Waddinxveen
lege slop een overscheepplaats aan het einde van de B.C.-straat
Markus XIV een voormalig weeshuis, later bewoond door oudere mannen en vrouwen in den Ham
Meent, de overscheepplaats aan het einde der Zijde
Meurs, pad van een smalle weg vanaf de Voorweg naar het Rietveld in de gemeente Hazerswoude
middentafel een dubbele bedding in het midden van een kas met vier beddingen
moerenhoek een hoek met wijd uit elkaar geplante planten, welke ingelegd worden
nestenhoop een plaats achter de loods waar alle afval wordt neergegooid
Neuf, hotel een hotel-restaurant aan de westkant van de Gouwe
opkasthok een plaats waar men winterzachte gewassen in laat overwinteren
plank, bij de bij een brede plank waar men overheen loopt van de ene kwekerij naar de andere
plank, op de als men nog niet klaar is met poten wordt wel gezegd: "ik zit nog op de plank"
Otweg een inham van de Gouwe, vroeger aan de noord-west zijde van Boskoop
overscheping een plaats waar de planten werden gebracht van de ene polder naar de andere
paden paden van 15 tot 18 duim breed tussen de jonge planten die gebruikt worden tijdens het verwijderen van onkruid
pad, het dit is een pad van 1 meter breed van voor naar achter op de kwekerij om over te lopen of met de kruiwagen over te rijden
Pax Instrantibus betekent: "vrede de binnenkomende"; het was een café op de plaats waar nu de spoorwegovergang is, van een zekere heer J. Vink, deze hield tevens wat koeien
pakloods een gebouw waar de planten verzend-klaar gemaakt worden
plankier, het een overscheepplaats aan de oostzijde van de Gouwe
put, de een diepe plaats in een vaargeul
Reijneveld, het vroeger de meest noord-oostelijke weg van Boskoop; deze grensde aan de in Alphen genoemde Groeneweg en wordt thans alleen Reijneveld genoemd
Roemer, de de westelijke punt van de Zijdeweg, overgaand in de ronding van de dwarszijde met aan de andere kant het Noordeinde en de Puttekade
regel, smalle/brede twee regels gepoot dan een regel die breder is (meestal 18 duim breed)
scheisloot een vaarwater dat tussen twee percelen kwekerijgrond doorloopt
schouw ** houten vaartuig voor vervoer van bomen, grond en stront
staal een hoop grond langs de slootkant der kwekerij
staalstee een opbergplaats voor grond en mest, meestal aan het einde van de kwekerij
Torenpad een smalle weg vanaf de Dorpsstraat naar de achterkade, die langs de gemeente-toren liep
tussen water en wind plaats waar bij een plant de scheiding tussen grond en lucht is
tweebreed een kwekerij waar het pad in het midden is
vaarpaal ** houten paal voor voortduwen van een schouw
vaarsloot, de de tweede sloot langs het Reijerskoop welke loopt van de Gouwe naar het Zuidwijk
Van Vliet een overscheping aan de westzijde van het Laag Boskoop bij boer van Vliet
Volharding, de een salonboot varende van Gouda naar Amsterdam en Leiden en vice-versa
vuil * onkruid
vuilrapen * onkruid wieden
weegje, het een andere naam voor het achterdijkje
Zuik, het afkorting voor de straat Zuidwijk

* Margo Akermark, een ex-geit uit Zweden, stuurde een aanvulling met een aantal woorden. 
** toevoeging woorden uit de colomn "Nostalgie" van A. Rijkaart in de Gouwe Koerier.
*** toevoeging Fred van Beek
Heeft u ook nog wat voor het Boskoopse woordenboek?