Zuid Holland 1913
"Topografische kaart van het gebied tussen Den Haag, Woerden, Schoonhoven en Rotterdam, 1913"

.- Afmetingen   49,5 x 80,7 cm
.- Lithografie;  kleur
.- Schaal  1:50.000
.- N boven
.- Topografische Inrichting     Verkend door de Militaire Verkenningen 

De kaart is op linnen gezet en bestaat in het totaal uit zestien panelen, elk 24,7 x 9,8 cm groot. 
Uit analoge kaarten is af te leiden, dat het in kaart gebrachte gebied omstreeks 1847 is  verkend,omstreeks 1889 is  herzien en later opnieuw (gedeeltelijk) is herzien tot 1913.

Gouda is nog voornamelijk een stad binnen de singels. In het landschap rond de stad overheerst de lange strokenverkaveling, het "cope-landschap". In de Zuidplaspolder is de blokverkaveling opvallend.
De coupures in de Gouwe zijn al uitgevoerd (1899-1902). Het Gouwekanaal is nog niet aangelegd, evenmin als de spoorlijn naar Waddinxveen en Alphen aan de Rijn. Ook de A 12 schittert door afwezigheid; deze zal deels aangelegd worden op een oude ontginningskade uit de dertiende eeuw.

klik op de kaart voor een grotere versie
klik op de kaart voor een grotere versie
Iets links van het midden onder ligt Rotterdam, rechts iets naar het noorden zien we Gouda en daarachter de Reeuwijkse Plassen. andere grote plassen (Zuidplas) zijn drooggemalen.
klik op de kaart voor een grotere versie
Het gebied tussem Reeuwijk, Waddinxveen en Hazerwoude nader beschouwd....
klik op de kaart voor een grotere versie
...maar we kunnen nog dichterbij komen, ik heb het stuk linnen er tussen uit "geknipt" en iets lichter gemaakt. Te zien is de wegenstructuur zoals die nu ook nog grotendeels bestaat.

bron: CD: Het Groene Hart in Kaart (Streekarchief Hollands Midden 2000)
 index kaarten