Waar is Boskoop? ca.1520
Schilderijkaart: Dordrecht - Rotterdam - Alphen - Woerden - Utrecht - Vianen - Papendrecht - Dordrecht

Kaart van het gebied, globaal begrensd door de lijn : Dordrecht - Rotterdam - Alphen - Woerden - Utrecht - Vianen - Papendrecht - Dordrecht. ca. 1520.]

.- Afmetingen  62 x 88,5 cm 
.- Manuscript  (kleur op perkament) 
.- Schaal  1 : ca. 60.000
.- Z boven
.- Auteur  vermoedelijk Pieter Crabeth

Vergelijk deze kaart met de kaart van hetzelde gebied uit 1498. 
- De kaart word ook wel als "schilderij-kaart" getypeerd. 
- Fouten, zowel in ligging als oriëntering; grote vertekening;
- De schaalaanduiding moet zeer voorzichtig gehanteerd worden. 
- Vermoedelijk diende de kaart als hulpmiddel voor de waterhuishouding. 
- In de stadsrekeningen uit de periode 1506 - 1543 wordt één post vermeld, die op de kaart betrekking kan hebben: "Betailt Pieter Dircxz., glaesmaker, van 11 carten te maken opte loop van den IJsel XVIII s. IIII d. ende van 't parkement dair die carten op gemaict sijn VII d." (OA Gouda inv.nr. 1178, fol. 42 = rekening over 1520). De glazenier Pieter Crabeth, afkomstig uit Cuyk, vestigde zich ca. 1511 in Gouda.

klik op de kaart voor een grotere versie
klik op de kaart voor een grotere versie
Zoals eerder al vermeld is het zuiden boven en staat de kaart dus op zijn kop met wat wij gewend zijn. Helemaal rechtsboven ligt Dordrecht, daaronder rechts Rotterdam, in het midden op de bovenste helft Schoonhoven en links van Rotterdam Ter Gow (Gouda). Rechts onder is Alfen (Alphen aan den Rijn), links daarvan Swamerdam (Zwammerdam) midden-onder is Bodegraven en links onder Woirden (Woerden), helemaal links ligt Utrecht. 

We zoemen wat verder in op her gebied tussen Ter Gouw en Alfen....

klik op de kaart voor een grotere versie
... en dan zien we dat het eerste stuk van de Gouwe (er staat iets onleesbaars en dan "Gou") flink wat bochten heeft en het tweede stuk vrij recht is. Dat zou kunnen kloppen met de bewering dat  de Gouwe tussen Boskoop en Gouda een oorspronkelijke rivier is en het stuk tussen Boskoop en Alphen gegraven. De "Gou" mondt uit tussen Alfen en Swamerdam in "Die Gouwe Fluvo". We zoemen nog wat verder in....
klik op de kaart voor een grotere versie
... maar daar worden we niet veel wijzer van, Boskoop staat niet op de kaart, net als wel meer kleinere plaatsen die al wel bestonden maar niet op zo'n overzichtskaart pasten.

bron: CD: Het Groene Hart in Kaart (Streekarchief Hollands Midden 2000)
 index kaarten