Rondweg Boskoop-Reeuwijk 
Milieukundig onderzoek rondweg Boskoop-Reeuwijk

De Milieudienst Midden-Holland heeft opdracht gekregen om de milieugevolgen van de aanleg van de ‘oostelijke  rondweg’ Boskoop-Reeuwijk in kaart te brengen.

Besloten is de ‘rondweg’ aan te leggen om de bereikbaarheid van en de verkeersveiligheid in het gebied ten oosten van de N207 met de vele boomkwekerijen te verbeteren. De rondweg sluit aan op de N207. In het bijgevoegde plaatje is de nieuwe rondweg aangegeven.

Het milieukundig onderzoek wordt in het kader van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) uitgevoerd. Het onderzoek richt zich op de milieuonderdelen wegverkeerslawaai, trillingshinder, luchtkwaliteit, externe veiligheid en bodem. De geluidcontouren ten gevolge van de nieuwe rondweg zullen grafisch in kaart worden gebracht.

klik op de kaart voor een grotere versie

 index kaarten